3D REKONSTRUKCE HISTORICKÉHO ÚDOLÍ VLTAVY3. listopadu 2021

 

 

Úvodní slovo

Posláním projektu „Vltava – proměny historické krajiny v důsledku povodní, stavby přehrad a změn ve využití území s vazbami na kulturní a společenské aktivity v okolí řeky“ financovaném v programu NAKI II Ministerstvem kultury ČR je zejména dokumentovat a zpřístupnit široké veřejnosti informace o proměnách říční krajiny Vltavy v moderním období (přibližně od poloviny 18. století, kdy vznikla první relevantní mapová díla, do současnosti) v kontextu různých událostí.

V projektu je inovativním způsobem zpracovávána celá řada prostorových informací týkajících se proměn říční krajiny Vltavy, základem jejichž prezentace bude ucelený informační systém založený na využití rozličných podkladů, zejména starých map. Říční krajina Vltavy je jedním z příkladů území v Česku, které ve 20. století prošly intenzivní proměnou spojenou i se zánikem místního osídlení, ať už ten byl způsoben zvyšováním antropogenního tlaku na krajinu nebo jeho snižováním. Na starých mapách je možné identifikovat zástavbu v okolí řeky (sídla či samoty), vodohospodářské objekty (mlýny, jezy, přehradní hráze), komunikační infrastrukturu (mosty, přístaviště).

Náplní tohoto workshopu je představení postupů, které jsou využívány pro tvorbu trojrozměrné rekonstrukce historického údolí Vltavy. 3D vizualizace doplňují dvourozměrné výstupy projektu a umožňují prezentovat přístupnou formou výsledky výzkumu historického vzhledu zájmového území. Dvourozměrné podklady, jako jsou například staré mapy nebo výkresy, mohou být v některých případech špatně čitelné, zejména co se týče výškových poměrů v dané oblasti. Naproti tomu 3D vizualizace je na první pohled srozumitelná i zájemcům z řad široké veřejnosti.

V rámci projektu se tvorba vizualizací zaměřuje především na okolí současných přehradních nádrží a výsledné trojrozměrné scény zachycují vzhled území před jeho zatopením. Klíčovým prvkem vizualizací jsou 3D modely vybraných významných památkových objektů vytvořené v CAD softwaru. Tyto detailní modely vhodně doplňují jednodušší modely zástavby a okolní vegetace modelované procedurálně. Všechny modely jsou umístěny na digitálním modelu terénu, který byl vytvořen na základě starých map a je potažen vhodnými fotorealistickými texturami. Kromě virtuálních modelů pro publikaci na webu bude v rámci workshopu představena také tvorba fyzických trojrozměrných modelů přehradních nádrží.

Prezentace

prof. Ing. Jiří Cajthaml, Ph.D.
ČVUT v Praze, Fakulta stavební

PODKLADY PRO 3D MODELOVÁNÍ – STARÉ MAPY, PLÁNY, FOTOGRAFIE A JEJICH GEOREFERENCOVÁNÍ, VEKTORIZACE A DALŠÍ ZPRACOVÁNÍ

ABSTRAKT


DIGITÁLNÍ MODEL RELIÉFU HISTORICKÉHO ÚDOLÍ VLTAVY

ABSTRAKT


Ing. Jiří Krejčí
ČVUT v Praze, Fakulta stavební

TVORBA FYZICKÝCH MODELŮ VELKÝCH PŘEHRAD VLTAVSKÉ KASKÁDY

ABSTRAKT


Ing. Michal Janovský
ČVUT v Praze, Fakulta stavební

PROCEDURÁLNÍ MODELOVÁNÍ BUDOV

ABSTRAKT


Ing. Vojtěch Cehák
ČVUT v Praze, Fakulta stavební

PROCEDURÁLNÍ MODELOVÁNÍ VEGETACE, VIRTUÁLNÍ REALITA

ABSTRAKT


Ing. Jaroslav Šedina, Ph.D.
ČVUT v Praze, Fakulta stavební

MODELOVÁNÍ PŘEHRAD, MOŽNOSTI JEJICH DOKUMENTACE A SNÍMKOVÁNÍ ČÁSTÍ VYPUŠTĚNÉ PŘEHRADY ORLÍK

ABSTRAKT


Ing. Pavel Tobiáš, Ph.D.
ČVUT v Praze, Fakulta stavební

DETAILNÍ 3D MODELY VÝZNAMNÝCH BUDOV, KOMPLETACE A PUBLIKACE WEBOVÝCH SCÉN

ABSTRAKT


Všechny prezentace jsou přístupné také na kanále YOUTUBE.
PDF s abstrakty ke stažení ZDE.