Online Workshop „VLTAVA - proměny historické krajiny“


18.11.2020

 

Úvodní slovo

ZOBRAZIT

Císařské povinné otisky stabilního katastru jako cenný zdroj informací o staré Vltavě

DISKUZE

Staré rukopisné mapy Vltavy

DISKUZE

Soupis archivních dokumentů ve Státním oblastním archivu v Třeboni
(z důvodu pandemie COVID-19 bude příspěvek zveřejněn začátkem prosince)

DISKUZE

ULOŽIT
PŘEHRÁT

Staré rukopisné mapy ve velkostatkových fondech
(z důvodu pandemie COVID-19 bude příspěvek zveřejněn začátkem prosince)

DISKUZE

ULOŽIT
PŘEHRÁT

Historické fotografie Vltavy

DISKUZE

Databáze historických a současných staveb a objektů spjatých s Vltavou

DISKUZE

Povodně

DISKUZE

Tvorba vektorového výškopisu historického údolí Vltavy

DISKUZE

Tvorba 3D modelu historického údolí Vltavy

DISKUZE

Možnosti procedurálního modelování údolí Vltavy a převodu modelu do VR

DISKUZE

HELPLINK - v případě technických problémů prosím pište na email.