Rekonstrukční mapy obcí v prostoru Vltavské kaskády

Rekonstrukce reliéfu v okolí původního koryta řeky Vltavy – podrobná studie

Proměny funkcí krajiny a osídlení v prostoru vodní nádrže Lipno

Proměny funkcí krajiny a osídlení v prostoru vodní nádrže Slapy

Proměny funkcí krajiny a osídlení v prostoru vodní nádrže Orlík